Baneregelment

Banereglement

1. Adgang til banene

Det er kun medlemmer som har betalt kontingent som har adgang til banene.


Medlemmer kan ta med en spiller som ikke er medlem i enkeltstående tilfeller. Ved gjentatt bruk av banen kreves det medlemsskap.


2. Når banene er opptatt

Hvis begge banene er i bruk og det er spillere som venter, skal de som spiller single avvikle spillet i løpet av 30 minutter. For de som spiller double er tiden 45 minutter.


Har de som er på banen allerede spilt i lang tid før venting oppsto, skal disse vise hensyn og forsøke å avvikle spillet i løpet av 10-15 minutter.


Er det mange som venter på å spille på begge banene, skal alle stille seg velvillige til å spille double.


3. Fortrinnsrett til banene

På hverdager, så lenge skolen pågår, har juniormedlemmer fortrinnsrett til begge banene frem til klokken 18.00. Seniormedlemmer har fortrinnsrett til begge banene etter klokken 18.00.


På lørdager, søndager og andre fridager har seniormedlemmer fortrinnsrett til bane 1 (nærmest veien i vest) og juniormedlemmer fortrinnsrett til bane 2.


Den som ønsker å påberope seg fortrinnsretten bør la de som allerede spiller på banen få en rimelig tid til å avvikle spillet, for eksempel inntil 10 minutter.


4. Gjestespilling – reservering av spilletid

Et medlem kan reservere en bane i 1 time. Reservasjonen gjøres ved at det, senest dagen før, settes opp en lapp på tavlen, som angir det tidspunkt som reserveres, samt medlemmets navn og telefonnummer. Det skal ikke være mer enn èn bane reservert av gangen. Dersom det allerede er satt opp lapp om reservering kan derfor ikke den andre banen reserveres på samme tid. Reserveringsadgangen gjelder bare når et medlem, en gang i blant, har med seg en gjestespiller. Med gjestespiller menes den som er gjest hos medlemmet, i motsetning til en som bor i området.


5. Krav til fottøy

Det skal bare spilles med sko som ikke setter merker på banedekket, eller som utsetter det for særlig stor slitasje, for eksempel sko med knotter eller harde hæler.


6. Vis hensyn og rydd opp etter deg

Vær med på å skape en hyggelig tone. Det får vi til hvis alle har en positiv og hjelpsom innstilling i forhold til de som spiller, de som venter og de som ser på. Ikke la flasker, ballrør, papir og annet søppel ligge på banene eller rundt klubbhuset.


7. Spilletider

Anlegget er åpent mellom kl 09.00 og 21.00. Det er forbudt å spille utenom åpningtiden.


Styret, mai 1999Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus