Anlegget

Anlegget


Baneanlegget ligger idyllisk på Ormøya i Singasteinveien 7B [se kart]. Anlegget består av to tennisbaner (hard court) og klubbhus.

Banene fikk helt nytt dekke i 2016.


Banene er åpne fra slutten av april til slutten av oktober.

Medlemmer kan benytte banene i sesongen. Se banereglementet


Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus