Styret

Styret


Aleksander Rosinski                leder

Kjell Anders Fosshaug            nestleder

Bjørn Tore Urdal                      styremedlem

Anita Wathne                           styremedlem

Jannicke Olshausen                styremedlem

 

Oppdatert 4 juli 2016


Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus