Medlemskap

Medlemskap 2020

Vi ønsker deg velkommen som medlem i Ormøya Tennisklubb.

Ormøya tennisklubb er en privat klubb for beboere på Malmøya, Ormøya og Nedre Bekkelaget. Som medlem kan du bruke banene så mye du vil i sesongen. I tillegg er du også med å støtte en aktivitet med lange tradisjoner i nærmiljøet!!!


Klubben tilbyr tre typer medlemskap:


1. Voksen: 820 kr

Enkeltmedlemskap for personer over 18 år


2. Barn: 520 kr

Enkeltmedlemskap for personer under 18 år


3. Familie: 1520 kr

Medlemskap for alle i en husstand


Registrer deg (og din familie) på: https://medlemskap.nif.no/

Spørsmål? Send epost på post@ormoyatennis.noOppdatert 28 april 2020


Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus